Privacyverklaring Het Vleespannetje BV

Ook Het Vleespannetje BV vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaat Het Vleespannetje BV zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegeven. Hieronder leest u hoe Het Vleespannetje BV omgaat met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens Het Vleespannetje BV verwerkt?

Het Vleespannetje BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Vleespannetje BV , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Het Vleespannetje BV verstrekt. Het Vleespannetje BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom en hoe verwerkt Het Vleespannetje BV deze gegevens?

Het Vleespannetje BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Het Vleespannetje BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang verwerkt Het Vleespannetje BV deze gegevens?

Het Vleespannetje BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden deze gegevens met derden gedeeld?

Het Vleespannetje BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiegebruik

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies om de online dienstverlening te verbeteren. Onderstaand vindt u een overzicht van de gebruikte cookies:

Cookies Domein Soort cookie Definitie Bewaartermijn
wordpress_test_cookie www.hetvleespannetje.nl functionele cookie Deze cookie wordt gebruikt bij websites die gebouwd zijn met WordPress en test of een browser cookies heeft ingeschakeld of niet na sessie (bezoek)
HTTP cookie functionele cookie Een stukje gegeven dat gebruikt wordt om te onthouden wat een gebruiker heeft gedaan op vorige pagina’s en interacties bij te houden op de website geen
sessie id cookie functionele cookie Met behulp van een sessie cookie kan er gezien worden welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken na sessie (bezoek)
Google Analytics www.google-analytics.com analytische cookie De Google Analytics cookie wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren 2 jaar

 

Hoe kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoekt tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@hetvleespannetje.nl . Het Vleespannetje BV zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Google

Om uw gegevens te beschermen is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, is de functie ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en worden Google Analytics-cookies niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

Beveiligen

Het Vleespannetje BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Vleespannetje BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Vleespannetje BV, verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Het Vleespannetje BV op via . is een website van Het Vleespannetje BV . Het Vleespannetje BV is als volgt te bereiken:

Postadres:
Vestigingsadres: Wijchen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09.155.253
Telefoonnummer: 024-6419840
E-mailadres: info@hetvleespannetje.nl